Motala Södra Båtklubb

Fabriksgatan 28

591 37 Motala

0141-51150 klubbhuset

Gemensam mail adress styrelsen@msbk.se

Funktion Förnamn Efternamn Tele nr Mobil Nr Mail Adress
Ordförande Stefan Eriksson   0762-552562 styrelsen@msbk.se
Kasör Yvonne Bentsen 0141-220354 0703-981109 styrelsen@msbk.se
Sekreterare Michael Sköld 0141-217309 0706-370516 styrelsen@msbk.se
Hamnkapten Stellan Svensson   070-2970021 styrelsen@msbk.se
Arbetsledare Kjell Carlsson   0705-481106 kjell@msbk.se
Vice Ordförande Hans Andersson 0141-57456 0767-979780 styrelsen@msbk.se
Vice Hamnkapten Kjell Carlsson   0705-481106 kjell@msbk.se
Stugfogde Stellan Svensson 0141-213839 070-2970021 styrelsen@msbk.se
Stugfogde Ferens Csenyi 0141-50272