Länkar och meddelanden från ÖBF

2019-01-16

http://batforbundet.se/OBF_arkiv/Protokoll/Protokoll_2019_1_16_februari.pdf

http://batforbundet.se/OBF_arkiv/Protokoll/Protokoll_2019_2_16_mars.pdf

http://batforbundet.se/OBF_arkiv/Rapporter/OBF_arsmote_2019_skatter.pdf

 

2018-08-03 http://batforbundet.se/OBF_arkiv/Protokoll/Protokoll_2018_8_3_dec.pdf

2018-09-06 http://batforbundet.se/OBF_arkiv/Protokoll/Protokoll_2018_5_6_sept.pdf  

2018-05-31 http://batforbundet.se/OBF_arkiv/Protokoll/Protokoll_2018_4_31_maj.pdf

Vandrar musslan http://www.batforbundet.se/OBF_arkiv/Broschyrer/Sprid_inte_vandrarmusslan.pdf

2018-04-25  http://batforbundet.se/OBF_arkiv/Utskick_klubbar/Utskick_20180528.pdf