Länkar och meddelanden från ÖBF

2018-04-25  http://batforbundet.se/OBF_arkiv/Utskick_klubbar/Utskick_20180528.pdf

2018-01-08 Ombudsträff

2018-01-08 Prottokoll

2017-02-19 http://www.batforbundet.se/OBF_arkiv/Protokoll/Protokoll_2017_1_11_februari.pdf