Agenda i Pdf format

Agenda för 2023
OBS sista betalningsdag 2023-02-28
Årsmöte 2023-02-23 Klockan 19:00
Vårmöte 2023-04-27 Klockan 19:00
Arbetsdag 2023-04-22 Klockan 8:00 Häck klippning
Arbetsdag 2023-04-29 Klockan 8:00 Häck klippning
Arbetsdag 2023-05-06 Klockan 8:00
Arbetsdag 2023-05-13 Klockan 8:00 Målning
Fest 2023-09-02 Separat inbjudan kommer 
Höstmöte 2023-10-26 Klockan 19:00
Arbetsdag 2023-10-28 Klockan 8:00
Arbetsdag 2023-11-11 Klockan 8:00
Årsmöte 2024-02-28 Klockan 19:00
Håll koll på ändringar på www.msbk.se
OBS sista betalningsdag 2023-02-28
Kranlyft
OBS Vår traktor får ej dra mer en 2300 KG 
Vi kör bara båtar mellan kranen och vår parkering. Tomma båtvagnar 
körs bara till och från uppställningsplatsen på andra sidan järnvägen.
Anmäl er senast 16:00 dagen innan lyftdagen på listan som finns på kranboden.
Listan finns tillgänglig 1 vecka före första lyftdagen.
Följande datum finns
Våren Hösten
2023-05-13 2023-09-16
2023-05-20 2023-09-23
2023-05-27 2023-09-30
2023-06-03 2023-10-07
Kranen stänger  2023-11-12
Styrelsemöten hålls klockan 19:00 följande datum
2023-02-16 2023-06-15 2023-11-16
2023-03-16 2023-08-17 2023-12-14
2023-04-20 2023-09-21 2024-01-17
2023-05-25 2023-10-19 2024-02-22
OBS Alla avgifter till MSBK skall vara betalda innan båten läggs vid bryggan.
Styrelsen vill påminna om att betala när ni använder båtrampen
Swish nummer 1234 377222
Kopia på båtförsäkringen skall lämnas till hamnkaptenen eller styrelsen@msbk.se
OBS Inga båtar eller vagnar får stå på planen under sommaren från 2023-06-15 till 2023-08-31
Parkering av bilar är endast tillåten på stora grusplanen eller på sin sjöbodstomt
OBS Vi kommer montera upp kameror på vissa platser