Agenda i Pdf format

Agenda för 2022
OBS ändrad sista betalningsdag 2022-02-28
Årsmöte 2022-02-24 Klockan 19:00
Arbetshelg 2022-03-05 2022-03-06 Renovering möteslokal
Arbetshelg 2022-03-12 2022-03-13 Renovering möteslokal
Arbetshelg 2022-03-19 2022-03-20 Renovering möteslokal
Arbetshelg 2022-03-26 2022-03-27 Renovering möteslokal
Vårmöte 2022-04-28 Klockan 19:00
Arbetsdag 2022-04-30 Klockan 8:00
Arbetsdag 2022-05-07 Klockan 8:00
Fest 2022-09-03 Separat inbjudan kommer 
Höstmöte 2022-10-27 Klockan 19:00
Arbetsdag 2022-10-29 Klockan 8:00
Arbetsdag 2022-11-12 Klockan 8:00
Årsmöte 2023-02-23 Klockan 19:00
Håll koll på ändringar på grund av ändrade covid-19 regler på www.msbk.se
OBS ändrad sista betalningsdag 2022-02-28
Kranlyft
OBS Vår traktor får ej dra mer en 2300 KG 
Vi kör bara båtar mellan kranen och vår parkering. Tomma båtvagnar 
körs bara till och från uppställningsplatsen på andra sidan järnvägen.
Anmäl er senast 18:00 dagen innan lyftdagen på listan som finns på kranboden.
Listan finns tillgänglig 1 vecka före första lyftdagen.
Följande datum finns
Våren Hösten
2022-05-14 2022-09-17
2022-05-21 2022-09-24
2022-05-28 2022-10-01
2022-06-04 2022-10-08
Kranen stänger  2022-11-19
Styrelsemöten hålls klockan 19:00 följande datum
2022-02-17 2022-06-16 2022-11-17
2022-03-21 2022-08-18 2022-12-15
2022-04-21 2022-09-15 2023-01-19
2022-05-19 2022-10-20 2023-02-16
OBS Alla avgifter till MSBK skall vara betalda innan båten läggs vid bryggan.
Styrelsen vill påminna om att betala när ni använder båtrampen
OBS Vi byter  Swish nummer snart så håll koll på uppsatta lappa och  www.msbk.se.
Kopia på båtförsäkringen skall lämnas till hamnkaptenen eller styrelsen@msbk.se
OBS Inga båtar eller vagnar får stå på planen under sommaren från 2022-06-15 till 2022-08-31
Parkering av bilar är endast tillåten på stora grusplanen eller på sin sjöbodstomt