Agenda i Pdf format

Agenda för 2020
Årsmöte 2020-02-27 Klockan 19:00
Vårmöte 2020-04-23 Klockan 19:00
Arbetsdag 2020-04-25 Klockan 8:00
Arbetsdag 2020-05-02 Klockan 8:00
Fisketävling 2020-08-01 Reserv 2020-08-02
Klubb fest 2020-08-29 Separat inbjudan kommer
Höstmöte 2020-10-22 Klockan 19:00
Arbetsdag 2020-10-24 Klockan 8:00
Arbetsdag 2020-11-07 Klockan 8:00
Årsmöte 2021-02-25 Klockan 19:00
Utöver ovanstående arbetsdagar har vi mycket arbete i klubbhuset i
April och Maj , snickerier, målning mm. 
Ni kan anmäla intresse till arbetsledaren Bengt Åkerfors på 0706-936506
För mera information
Kranlyft
OBS Vår traktor får ej dra mer en 2300 KG 
Anmäl er senast 18:00 dagen innan lyftdagen på listan som finns på kranboden.
Listan finns tillgänglig 1 vecka före första lyftdagen.
Följande datum finns
Våren Hösten
2020-05-09 2020-09-26
2020-05-16 2020-10-03
2020-05-23 2020-10-10
2020-05-30 2020-10-17
2020-06-13 2020-10-24
Kranen stänger  2010-11-15
Styrelsemöten hålls klockan 19:00 följande datum
2020-01-16 2020-04-16 2020-08-20 2020-12-10
2020-02-20 2020-05-14 2020-09-17 2021-01-21
2020-03-19 2020-06-11 2020-10-15 2021-02-18
2020-04-16 2020-08-20 2020-11-19  
 
OBS Alla avgifter till MSBK skall vara betalda innan båten läggs vid bryggan.
Styrelsen vill påminna om att betala  när ni använder båtrampen
Ni kan betala båtlyft och rampavgifter med Swish 0725-440182
Kopia på båtförsäkringen skall lämnas till hamnkaptenen.
OBS Inga båtar eller vagnar får stå på planen under sommaren
Gäller från 2020-06-15 till 2020-08-31