Välkomna

Årsmöte 2024-02-28 Klockan 19:00

 

Anmäl adressbyte och telenummer. Vi vill även ha eran mailadress skicka till styrelsen@msbk.se 

Vi har monterat upp övervaknings kameror på vissa platser.

 

Agenda 2023

GDPR information Uppdaterad 2023-01-01

Villkor och regler för sjöbodar

Tänk på att betala när ni använder rampen

 

Regler för spolning av båt botten gäller från 2016-01-01

Regler för avfallshantering 2015-03-19

Sportfiska rätt på Vättern ny 2020-01-30