Välkomna

Anmäl er till höstfesten 2022-09-03 sista anmälnings dag 2022-08-17 Se inbjudan

Anmäl er via mail eller på listan i klubbhusets anslagstavla

 

Anmäl adressbyte och telenummer. Vi vill även ha eran mailadress skicka till styrelsen@msbk.se 

 

Bilder från renoveringen

OBS nytt Swish nummer 1234 377222

Agenda 2022

 

GDPR information

Villkor och regler för sjöbodar

Meddela oss om ni bytt adress eller tele nr till styrelsen@msbk.se

Tänk på att betala när ni använder rampen

 

 

Regler för spolning av båt botten gäller från 2016-01-01

Regler för avfallshantering 2015-03-19

Sportfiska rätt på Vättern ny 2020-01-30